محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با شبکه ایران حماسه 50 میلیونی امروز مردم ایران اسلامی را آخرین میخ بر تابوت فتنه‌گران، حامیان خارجی آنان و تمام کسانی که برای به آشوب کشیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کرده بودند دانست.

محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با شبکه ایران حماسه 50 میلیونی امروز مردم ایران اسلامی را آخرین میخ بر تابوت فتنه‌گران، حامیان خارجی آنان و تمام کسانی که برای به آشوب کشیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کرده بودند دانست.

او تصریح کرد: این حماسه حجتی شد برای قوه‌قضائیه تا هرچه زودتر به جرائم کسانی که با ادعای تقلب موجب زیر سوال رفتن آبروی انقلاب رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه امروز موسوی، کروبی و خاتمی به وضوح دیدند که پشتوانه مردمی ندارند و تنها استکبار جهانی است که از آنان حمایت می‌کند، اظهار داشت: این افراد که امروز به عنوان سران فتنه داخلی شناخته می‌شوند، علی رغم اینکه برای 22 بهمن روزی که خمینی کبیر و یاران با وفایش آن را در تاریخ جاودانه کردند برنامه‌ریزی کرده و قصد به آشوب کشیدن راهپیمایی مردم را داشتند پاسخ خود را گرفتند.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با عنوان این مطلب که ما امیدوار بودیم آقایان با برائت از آشوبگران از کرده‌های خود ابراز ندامت کنند تا ملت با بزرگواری خود آن ها را ببخشند، گفت: اما دیدیم که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه بصیرت مردم تمام برنامه‌ریزی‌های فتنه‌گران را نابود کرد، افزود: امروز مردم با تمام وجود در برابر فتنه‌گران ایستادند و چشم فتنه را کور کردند.