جام جم آنلاین:  بی نام خمینی انقلاب اسلامی ایران در هیچ كجای دنیا شناخته شده نیست. این جمله ای است كه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در توصیف نقش متمایز و بارز امام خمینی (ره) در رهبری انقلاب اسلامی ایران بیان كرده اند.

+

جام جم آنلاین: بی نام خمینی انقلاب اسلامی ایران در هیچ كجای دنیا شناخته شده نیست. این جمله ای است كه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در توصیف نقش متمایز و بارز امام خمینی (ره) در رهبری انقلاب اسلامی ایران بیان كرده اند.

 

این تعبیر بی‌گمان گویاترین تعبیر از پیوند عنصر رهبری با انقلابی است كه به گفته بسیاری از تحلیلگران سیاسی دنیا ماهیت ، ویژگیها و عملكرد آن با هیچكدام از نمونه های مشابه آن در تاریخ تمدن بشری قابل مقایسه نیست.

اگرچه در هر انقلاب، عنصر رهبری نقش اساسی و تعیین‌كننده در سرنوشت آن دارد، اما میزان و تاثیر این نقش در هركدام از آنها و در مراحل مختلف انقلاب‌ها متفاوت بوده است.

نگاهی به نقش رهبرانی مانند لنین ، مائو ، كاسترو و امثال آنها كه رهبری و هدایت انقلاب های بزرگ ضد دیكتاتوری و ضد امپریالیستی رابه عهده داشته‌اند و مقایسه نقش آنها با نقش امام خمینی (ره) در سه مرحله آغاز انقلاب، پیروزی انقلاب و تثبیت و تداوم انقلاب، به خوبی منحصر به فرد بودن رهبری انقلاب اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

امام خمینی(ره) نخستین گام‌ها در راه انقلاب اسلامی را از حوزه های علمیه برداشت و با تدریس مباحث مذهبی و سخنرانی درباره نقش مذهب در اداره جامعه برای طلاب جوان، زمینه ذهنی را برای ترویج این مباحث در كل جامعه از طریق این طلاب فراهم ساخت.

روحیه انقلابی و پای بندی شدید ایشان به مسئولیت روحانیت در قبال جامعه باعث شد كه به برنامه‌ها و اقدامات ضد ملی و اسلامی رژیم دیكتاتور شاه به طور علنی اعتراض كند و مردم را نسبت به عواقب ناگوار این برنامه ها هشیار سازد.

نقطه عطف این مرحله از نقش رهبری امام خمینی (ره) به 15 خرداد 1342 باز می گردد كه دراین روز مردم شهرهایی از قبیل تهران ، قم ، ورامین و... در اعتراض به دستگیری و تبعید امام خمینی (ره) راه پیمایی كردند و در فضای خفقان و پلیسی كشور در آن زمان ، نخستین جرقه های انقلاب اسلامی ایران را روشن كردند.

اگرچه رژیم شاه با جدا كردن فیزیكی امام خمینی(ره) از ملت ایران سرعت انقلاب اسلامی را كند كرد، اما جاذبه سخنان و دیدگاههای او كه در قالب نوار و یا انتشار اعلامیه در داخل كشور از طریق شبكه رسانه های سنتی مساجد، تكیه ها، حسینیه‌ها و امثال آنها پخش می‌شد، این خلاء را پركرد.

این نوع فعالیت‌ها كه از نظر میزان و گستره تاثیر در نوع خود بی‌نظیر بود بعد از حدود 15 سال نتیجه داد و مردم ایران از سال 1356 نخست در چند شهر بزرگ و از سال 1357 در اكثر شهرهای ایران با حمل تصاویر امام خمینی (ره) و پلاكاردهای حاوی بیانات ایشان به راه پیمایی و تظاهرات اعتراض آمیز علیه رژیم منحط پهلوی و درباریان فاسد پرداختند و عملا به رهبری حضرت امام در این نهضت لبیك گفتند.

ورود مقتدرانه و پیروزمندانه امام خمینی (ره) در 12 بهمن 1357 به میهن اسلامی و استقبال میلیونی مردم ایران از وی در حالی كه رژیم تادندان مسلح شاه هنوز پابرجا بود، نشانه ای آشكار از نفوذ و سلطه معنوی ایشان بر قلبها و جان های مردم ایران بشمار می‌رود. هژمونی كه در نوع خود كم نظیر است و فقط در اندكی از رهبران انقلابی جهان مشاهده شده است.

نقش آن پیر فرزانه در جریان انقلاب به ویژه در 10 روز حیاتی و تعیین كننده بعد از ورود ایشان به كشور از  12 بهمن تا پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 قابل قیاس با هیچیك از انقلاب های جهان نیست.

درك دقیق از شرایط حساس انقلاب، شناخت كامل از فضای حاكم بر داخل كشور به رغم دوری 15 ساله از ایران، اعتقاد راسخ به صحت و درستی راهی كه در پیش گرفته بود، متكی نبودن به پشتیبانی هیچ قدرت خارجی و اتكا صرف به پشتیبانی الهی و قدرت لایزال مردم مسلمان ایران و سازش ناپذیری دربرابر انواع پیشنهادهای مصالحه و تقسیم قدرت با رژیم در حال احتضار شاه از جمله خصایص بی‌نظیر امام خمینی (ره) بود كه نقش رهبری ایشان را بر یك انقلاب بزرگ در اواخر قرن بیستم جاودانه ساخت.

اهمیت نقش رهبری امام خمینی (ره) در مرحله تثبیت انقلاب اسلامی كه از 22 بهمن 1357 تا زمان ارتحال ایشان در 14 خرداد 1368 به طول انجامید نیز كمتر از دو مرحله پیش از پیروزی و مقطع پیروزی انقلاب اسلامی نبوده است.

در این مرحله كه بیش از 11 سال طول كشید و  8 سال آن با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همراه بود، هدایت نظام جمهوری اسلامی ایران با آن همه فراز و نشیب های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل و تحولات منطقه ای و جهانی به بهترین وجه و با درایت خاص از سوی امام خمینی (ره) انجام شد.

به گفته اكثر تحلیلگران سیاسی داخلی و خارجی مستقل، اگر رهبری داهیانه امام خمینی (ره) در طول این سالها بخصوص دوران سرنوشت ساز جنگ نبود معلوم نبود كه چه سرنوشتی در انتظار انقلاب اسلامی بود و مسیر آن به كدام سمت انحراف پیدا می‌كرد.

مواضع شجاعانه امام خمینی (ره) در قبال شخصیتها، گروهها ، احزاب، جناح ها و جریانهای سیاسی كه در عین صلابت و تحكم با عدالت و بی‌طرفی كامل اتخاذ می شد همراه با مواضع روشن و شفاف ایشان در قبال قدرتهای جهانی و منطقه ای، نشانه ای از اقتدار و ظرفیت بالا رهبری ایشان به شمار می‌رود.